BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Radon

Noreg er eit av dei landa i verda som har dei høgaste radonkonsentrasjonane i innelufta. Dette skuldast først og fremst geologiske tilhøve med store førekomstar av radonhaldige bergartar. RMB 400 frå Icopal vernar mot at radongass trengjer inn i bustader, og er truleg det enklaste og tettaste radonsystemet på marknaden.

Kva er radon? Radon er ein radioaktiv og kreftframkallande gass, og kan vere årsak til lungekreft. Radon er fargelaus og utan lukt eller smak. Ein reknar med at radon i bustader ligg bak kring 300 dødsfall på grunn av lungekreft i Noreg kvart år. Risikoen for å utvikle lungekreft etter å ha vore eksponert for radon aukar med radonkonsentrasjonen i innelufta og eksponeringstida. Sjølv små sprekkar eller at golvet ikkje er heilt tett kan vere nok til at radon frå grunnen siv inn i bygningar.

RMB400 er radonsystem med TG-sertifisert av Sintef. Dette gjev tryggleik for kundane våre. Sertifiseringa viser at RMB400 er grundig testa for bruk under norske tilhøve i bruksgruppe B.

RMB400-serien inneheld fleire spesialutvikla einskildprodukt som til saman utgjer ei optimal radonsperre. Merk deg at du treng fleire av produkta i sortimentet for å få resultatet du ønskjer.

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

TG

DOP

Monteringsrettleiing_v2

 • Radonsperre / duk

  Varenr: Ico2000

  Icopal RMB400 - Radonsperre 25m2, 50m2, 100m2

 • Icopal - Radon Multitape Butyl

  Varenr: Ico2003

  Membranen skjøtes med Icopal Multitape Butyl.

 • Fugemasse butyl 0,3L

  Varenr: Ico2007

  Icopal Fugemasse Butyl til skjøting og forsegling av detaljer

 • Tettemasse Radon easi pour 3KG

  Varenr: Ico2004

  Icopal EasiPour flytende tettemasse for tetting av rør i klynge

 • Radonbrønn V 125X650mm

  Varenr: ico2009

  Radonbrønn V (Villa) 125x650mm Icopal - inntil 200m2

 • Radonbrønn I 200X300mm

  Varenr: ico2010

  Radonbrønn I (industri) 200x300mm Icopal - inntil 500m2

 • Radonbrønn Easi pour Ø110mm

  Varenr: ico2011

  For utlufting av radon fra byggegrunn. Anvendes sammen med ø110mm PVC-rør.
  En brønn dekker ca 200 m2 byggegrunn

 • Radonbrønn - lokk til Easi pour brønn

  Varenr: Ico2012

  ø110mm stuss med gasstett lokk. For avslutning i tekniske rom evt. utvendig på Vartdal Ringmur / Veggsystem.

 • Forskaling Easi Pour L70cm

  Varenr: Ico2006

  Benyttes til forskaling av rørklaser og andre områder som kan være vanskelig å kome til.

 • Rørmansjett

  Varenr: ico2005

  Icopal Radonmansjett til runde gjennomføringer
  diameter 75-90 mm eller 100-110 mm