BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Prosjektdata

Type bygg: Lettfylling veg og anlegg
Produkt: Lettfylling S100
Areal: x
Byggjeår: 2013-2014
Byggherre: Skanska

Leveranse

  • Styropor (EPS) - lettfylling


 

Skanska - E18 Tassebekk, Sandefjord

Utvidelse av eksisterande E18 til firefelts motorvei mellom Tassebekk og Langåker, 10,2 kilometer. Det har blitt bygd to nye filer/køyrebaner for sørgåande trafikk parallelt med gamle E18. Denne vert også oppgradert for nordgående trafikk. Alle tverrgående bruer og konstruksjonar som krysser E18 vert rivne og erstatta med nye i tillegg til viltkryssinger og miljøtunnel.
Arbeidet omfattar også betydeleg støyskjerming, lettfyllingar og sprengningsarbeid.
 
 

 

 

 

 

 

Prosjektdata

Type bygg: Lettfylling - Tassebekk, Sandefjord

.
 

 

 

 

 

 

Prosjektdata

Type bygg: Lettfylling - Tassebekk, Sandefjord

.
 

 

 

 

 

 

Prosjektdata

Type bygg: Lettfylling - Tassebekk, Sandefjord

.