Lette løysingar

PERSONVERN

 

Retningslinjer for personvern

 
Vi i Vartdal Plast er glade for at du vitjar oss på nettet og viser interesse for selskapet og produkta vi kan tilby. Det er viktig for oss å verne om dine personlege data, og vi vil gjerne at du skal føle deg trygg når du vitjar våre nettsider. Skjerming av privatlivet i samband med handsaming av personopplysningar er høgt prioritert. Vi handsamar personopplysninger, som vert innhenta ved besøk på våre nettsider, i samsvar med gjeldande personvernbestemmingar. Vartdal sine websider kan likevel innehalde lenkjer til andre nettsider, som ikkje nødvendigvis er omfatta av denne personvernerklæringa.

Vår nettside brukar informasjonskapsler (cookies). Ein cookie er ei lita tekstfil som vert lagra i nettlesaren sitt internminne, og som gjer at nettsida kjenner igjen nettlesaren frå gong til gong.
Både nettstaden og deira samarbeidspartnere kan nytte cookies.
Føremålet med cookies er blant anna å;
 

• Registrere og kalkulere trafikk og bruksmønster på nettstaden

• Forbetre brukaropplevinga på nettstaden

• Tilpasse innhald og funksjonalitet på nettstaden

• Segmentere og målrette marknadsføring

• Utvikle og forbetre nettstaden

Ein cookie inneheld ingen personleg informasjon, og kan ikkje verte nytta til å identifisere brukaren. Ved å gå inn på nettstaden samtykkjer du til at det vert lagra cookies i din nettleser. Dersom du ikkje ynskjer at det vert lagra cookies, kan du endre innstillingane i nettleseren. Vartdalplast.no bruker desse til blant anna å måle korleis nettsidene våre vert nytta Google Analytics.

Nettsida kan inneholde lenkjer til andre sider enn Vartdal Plast sine nettsider. Vartdal Plast  påtar seg ikkje ansvar for personvernspraksis frå slike nettsider.

Juridisk merknad

Opphavsretten til innholdet på nettsida tilhøyrer Vartdal Plast; copyright © 2014 Vartdal Plast. Ettertrykk er forbode.

Informasjon på nettsiden, herunder men ikkje avgrensa til tekst, bilete og lyd, kan ikkje, bortsett frå for strengt privat bruk eller kvar anna går fram, kopierast, overførast, distribuerast eller lagrast utan etter skriftlig førehandsgodkjenning frå Vardal Plast. Det er eit uttrykkeleg forbod mot endringar av nettsida sitt innhald.

Deler av nettsida inneheld bilete som er underlagt leverandørar sin opphavsrett. Det vert teke atterhald om at sidene kan innehalde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikkje kan påberopast som grunnlag for krav av nokon art. Opplysningar på nettsida opplysninger kan når som helst verte endra uten førehandsvarsel og utan forpliktingar.