BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Bygg for framtida

Betre komfort og innemiljø
Redusert energiforbruk


Godt for miljøet og lommeboka
Dersom du vel ei framtidsorientert løysing frå Vartdal Plast, får du svært låge
energikostnader. Du vil få eit behageleg og sunt innemiljø utan trekk og med jamn romtemperatur og god luftkvalitet. 

Lad batteria i ein velfungerande bustad
Bustaden er der vi slappar av, ladar batteria eller berre nyt livet. Ein velfungerande bustad aukar ganske enkelt livskvaliteten vår.

Byggje nytt eller renovere
Det vil altid løne seg å gjere det rett heilt frå starten! Vi hjelper deg med å finne komplette løysingar med dei rette produkta og praktisk tilbehøyr. Med teknisk kompetanse og lang produksjonserfaring får du den personlege oppfølginga og hjelpa som gjer byggjeprosjektet og heile prosessen til ei positiv oppleving.

Vartdal Ringmur

Elementa har ferdigbehandla overflate og tosidig isolering. Ringmurselementet er tilpassa yttervegger som er 150-200 mm tjukke. Elementet er utforma slik at den innvendige golvløysinga kan utførast enkelt og samtidig
gje ei fullgod isolasjonsløysing.

 

Vartdal Veggsystem

Vartdal Veggsystem er eit system for grunnmur og vegger i bustadhus, industrilokale, landbruksbygg, kjølerom m.m. Vartdal Veggsystem er forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar. Etter støyping med betong framstår veggen ferdig med tosidig isolering.

 


Vartdal Garasjeelement

Eit kantelement med betongkjerne på 100mm og utvendig og innvendig betongfiberplate. Det vert montert direkte på eit komprimert og avretta grunlag. Fleksibel, rask og enkel løysing.
Ein stødig og varm grunn til det nye huset ditt gjev eit godt grunnlag for byggjeprosjektet.

Vel du Vartdal Plast som grunnleverandør sørger du for enkel montering og god kvalitet på byggjemateriala. Vi har eit breitt utval av ringmur- og kantelementer spesielt utvikla for golv på grunn til bustadhus, industrihallar og større næringsbygg.

 

AKTUELLE PRODUKTER

Veggsystem 350

Det optimale byggjesystemet for grunnmur og vegger.  Vartdal Veggsystem er eit system for grunnmur og vegger i bustadhus, industrilokale, landbruksbygg, kjølerom m.m. 

L-Element

Vartdal L-Element er eit kantelement for golv på grunn. Det vert montert direkte på komprimert og avretta gruslag. Fleksibel, rask og enkel løysing.

 

Ringmur

Plate på mark på 1 - 2 - 3 Vartdal Ringmurelement - forskaling og isolasjon i eitt for golv på grunn 

Garasjeelement

Vartdal Garasjeelement har alle typer fundamentløsninger til  – enkeltgarasje, dobbel garasje, garasje med eller uten loft, carport eller rekkegarasjer. 

Neopor EPS

Innovasjon innan EPS-isolasjon, opp til 20% mer effektiv! 

Styropor EPS

Ekspandert polystyren (EPS) er den vanligste skumplastisolasjonen og innheld 98% luft.
STYROPOR (EPS) - det ligg i lufta.

Vartdal XPS

XPS isolasjonsplater er sterke, vasstette og har svært stor vassdampmotstand, noko som gjer at dei eignar seg godt for mange bruksområder. 

Drensplater

Etter bygningsforskriftene skal ein om mogleg isolere kjellarveggene på utsida.

Grunnplate

Isola har utviklet grunnplater med spesialtilpassede egenskaper som sørger for optimal beskyttelse og varig drenering. Platene beskytter grunnmur, kjeller og tak mot fukt.