BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

GULV PÅ GRUNN - FUNDAMENT

Plate på mark på 1-2-3


Vartdal Ringmur gir en stødig og varm grunn til ditt nye hus - et godt grunnlag til det videre byggeprosjekt. Enkel montering og bra kvalitet på byggematerialet gjør det enkelt å velge riktig grunnleverandør til ditt nye hus.
Vartdal Plast har ett bredet utvalg av ringmur og kantelementer spesielt utviklet for gulv på grunn til bolighus, industrihaller og større næringsbygg. Ringmurselement i Styropor (EPS) er ei utbreidd og mykje brukt løysing av våre profesjonelle entreprenørar og utbyggjarar. Grunnen til dette er nok den unike kombinasjonen mellom forskaling, isolasjon og ferdigpussa utvendig overflate, noko som sikrar den utførande og kunden ei 100 % løysing i samsvar med byggføreskriftene.

Vartdal Ringmur, vert framstilt av STYROPOR SE150 som støttar klasse 35 (0,035 W/mk) etter den nye standard. EN-13163. Elementet si ytterside er pålimt ei 6 mm hardpressa fibersementplate som støttar NBI´s (EOTA´s) krav til støtmotstand og gir ei vedlikehaldsfri overflate.

Vartdal Ringmur vert levert med standard lengde 1150mm og i standardhøgder på 450mm og 600mm. Elementet vert levert med not og fjær for enkel montering.
 

 

Vartdal Ringmur 600

Vartdal ringmurelement er eit unikt system for golv på grunn. Elementa har ferdigbehandla overflate og tosidig isolering. Ringmurelementet er tilpassa yttervegger som er 150-200 mm tjukke. Elementet er utforma slik at den innvendige golvløysinga kan utførast enkelt og samtidig gi ei fullgod isolasjonsløysing.

Vartdal Soleblokk

Ved bruk av Vartdal Soleblokk i telefarlig grunn, bør ein rekne med at alle lausmassar er telefarlege med mindre det motesette er bevist

Vartdal XPS

Vartdal XPS har ein lukka konstruksjon som reduserer opptaket av fukt. Vartdal XPS har vore testa for vannabsorbasjon både ved nedsenking og diffusjon viser at Vartdal XPS beheld si evne til å isolere sjølv i fuktige omgjevnader.

Kvifor vår fundamentering?

• Enkel montering
• God isolasjonsevne
• Ferdig utvendig behandla
• Kort byggjetid
• Ferdige hjørneløysingar
• Kan nyttast ved ulike grunnforhold
• Lågt varmetap
• Godt vern mot kapillaritet og fuktvandring
• Komplett system