BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Grunnmur

Ny standard innan energibruk og inneklima.


Det optimale byggjesystemet for grunnmur og vegger.  Vartdal Veggsystem er eit system for grunnmur og vegger i bustadhus, industrilokale, landbruksbygg, kjølerom m.m. Vartdal Veggsystem er forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar. Etter støyping med betong framstår veggen ferdig med tosidig isolering.
 

Vartdal Veggsystem

- Breidde 350 mm, høgde 600 mm eller 300 mm  og lengde 1200 mm
- U-verdi 0,16 W/m2K eller passiv løysing U-verdi 0,10 W/m2K Vartdal Veggsystem Plus+
- Kjerne av 160 mm armert betong
- Integrert plastbindar (kvar 150mm) fungerer som spikarslag eller feste for innvendig/utvendig 
- Komplett system med ferdige hjørneløysingar

Vartdal Veggsystem Vartdal Veggsystem er eit system for grunnmur og vegger i bustadhus, industrilokale, landbruksbygg, kjølerom m.m. Vartdal Veggsystem er forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar. Etter støyping med betong framstår veggen ferdig med tosidig isolering. Vartdal Neopor

Fasadeisolasjon av Neopor gir eit sunt og komfortabelt bumiljø. Ein sparer energi og unngår store temperatursvingingar og sprekker i utvendige overflater. Med bruk av Neopor® kan ein oppfylle dei auka krava i byggforskriftene utan å auke isolasjonstjukkelsen. 

Vartdal Drensplater

Etter bygningsforskriftene skal ein om mogleg isolere kjellarveggene på utsida. Då blir den berande konstruksjonen varm og får best mogleg fuktteknisk funksjon. Ved utvendig isolering er isolasjonen utsett for dei same risikoane som ved teleisolasjon. 

Produktfordeler

-Tørr og lun bukomfort
-Enkel montering
-Ingen kuldebruer
-Tilfredsstiller den nye byggforskrifta
-Isolasjon utvendig/innvendig
-Berande betong
-Diffusjonsopen
-Gode isolasjonsverdiar
-Konkurransedyktig pris