BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløsyingar

.

VPKALK – MENGDEUTREKNING

Ein kan gjere ei mengdeutrekning for grunnmur på grunnlag av teikningar og skildringar. 
Utrekninga for Vartdal Ringmur eller Vartdal Veggsystem gjev rett grunnlag for  

  • mengdeutrekning
  • armering
  • betongforbruk


Kalkyleresultatet kan presenterast via PDF eller sendast på e-post.

Start VPKalk
Last ned brukarrettleiing

.