BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Høg styrke og stabilitet

Stabiliteten i EPS svekkast ikkje med åra


Til tross for den lave vekt gir den unike strukturen i EPS en eksepsjonell trykkstyrke og blokk-stivheit. Det betyr at den er ideell for bruk i mange samanhengar innan bygg og anlegg, særlig som bærande lettfyllling, for eksempel i infrastruktur som vei, jernbane og bru-konstruksjon er Vartdal Styropor eit godt alternativ.
 

Vartdal Styropor

Polystyren er optimalt som oppfyllingsmateriale der grunnen har dårlig bæreevne. Både Styropor® og XPS kan redusere setningar og auke stabiliteten.
 

Vartdal XPS

For telesikring av lette og tyngre fundamenter, garasje, boder, støttemurer, terrasser, idrettsanlegg, industrigulv, veier, jernbane og flyplasser. Standard kvalitet 250, 300, 400, 500 og 700.

 

Vedvarande belasting

Styrketestar som er blitt utført på EPS som var plassert i grunnen for nesten 30 år sidan, viser at materialet er like sterkt i dag. Trykkstyrken oversteg den opphavlege styrke på 100 kN/m² for samtlege prøver. EPS brukt i brofundament som har vært utsatt for mange års vedvarande belastning, viser en krypedeformasjon på under 1,3%, som bare er halvparten av det som var beregna.

 

AKTUELLE PRODUKTER

Styropor EPS

Ekspandert polystyren (EPS) er den vanligste skumplastisolasjonen og innheld 98% luft.
STYROPOR (EPS) - det ligg i lufta.

Vartdal XPS

XPS isolasjonsplater er sterke, vasstette og har svært stor vassdampmotstand, noko som gjer at dei eignar seg godt for mange bruksområder.