BYGG

Isolasjon og konstruksjon sløsninger

Prosjektdata

 • Størrelse: 52.000 kvadratmeter
 • Høyde: Opptil 27 meter
 • Tomt: 200 mål
 • Oppstart bygging: 2011
 • Oppstart drift: Høst 2013
 • Full drift: Desember 2014
 

 


Leveranse

 • Styropor (EPS)
 • Steinull
 • Takfall

Coop Norge Gardermoen

Coop Norge Handel sitt nye gigantlager på Gardermoen. Lageret vart sett i full drift i 2014 og erstatter Coops lager på Grorud i Oslo og importlageret på Hamar. I tillegg vil også ein andel av Coops faghandelssortiment bli betjent ved det nye lageret. Det nye austlandslageret skal etter planen være operativt i 20-30 år, og inneha nærare 400 arbeidsplassar. 

 

 

 

 

Prosjektdata

 • Skadeberg, Sola
 • 12.000 kvadratmeter
 • Nybygg, skole
 • Sola kommune
 • Arkipartner


Leveranse

 • Neopor (EPS)
 • Steinull
 • Takfall

SKADBERG SKOLE, SOLA

Barne- og ungdomsskule på Sola er på 12.000 kvm. Tiltakshaver er Sola kommune, ved avdeling for Eiendomsforvaltning. Skulen er teikna av Arkipartner og ført opp i delte entrepriser. Novaform har vore byggeleiar. Byggearbeida starta i september 2012.

 

 

 

 

Prosjektdata

 • Skanska Bolig AS sitt boligprosjekt vil bestå av totalt ca. 260 leiligheiter fordelt på 9 hus i 5 etasjar og 1 hus med 6 etasjar.
 

 


Leveranse

 • Styropor (EPS)
 • Takfall

Skanska - Tastrusta felt C - Stavanger

Skanska Bolig AS sitt boligprosjekt på felt C, byggetrinn 2, vil bestå av 63 boliger fordelt på 56 leiligheiter (sameiet Øvre Tastarusta Blokk felt C) og 7 rekkehus (sameiet Øvre Tastarusta Rekkehus felt C). Leiligheitene vil bli fordelt over 2 bygg på 4 etasjar, med parkering i underetasje. Øvre Tastarustå byggetrinn 2 har foreløpig gnr. 28 og bnr. 3573 i Stavanger kommune. 

 

 

 

 

Prosjektdata

 • 1.400 kvadratmeter
 • Tomt: 9 mål
 • Oppstart bygging: 2013
 • Oppstart drift: 2014
 

Leveranse


Leveranse

 • Vartdal Ringmur
 • Styropor (EPS)
 • Steinull
 • Takfall
 • XPS

HENT - REMA1000 

Det er HENT som har hatt totalentreprisen på nybygget. Byggestart var i november 2013. Det var ei omfattande masseutskifting på tomta før byggjinga av sjølve butikken startet. Butikken i Melsvegen er hovedsakelig oppført med Sandwich elementer, men med eit påkosta inngangsparti, med utstrakt bruk av Kebony.