BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Optimal tilfylling av veG & parkering

Stabile grunnforhold med EPS eller XPS


Til tross for den låge vekta gjev den unike strukturen i EPS eksepsjonell trykkstyrke og blokk-stivheit. Det betyr at den er ideell for mange bruksområde innan bygg og anlegg, særleg som berande lettfyllling. Vartdal Styropor er til dømes eit godt alternativ i infrastruktur som veg, jernbane og brukonstruksjonar.

 

Vartdal Styropor

Polystyren er eit optimalt oppfyllingsmateriale der grunnen har dårleg bereevne. Både Styropor® og XPS kan redusere setningar og betre stabiliteten.

Vartdal XPS

For telesikring av lette og tyngre fundament, garasjar, boder, støttemurar, terrassar, idrettsanlegg, industrigolv, vegar, jernbane og flyplassar. Standard kvalitet 250, 300, 400, 500 og 700.

 

EPS har vore bygg- og anleggsbransjen sitt førsteval i mange tiår

Grunnen til dette er at EPS-materialet tilbyr ein unik kombinasjonen av økonomi, brukseigenskapar og miljøvenlegheit. Det er venta at EPS vil halde fram med å vere ei av dei leiande løysingane for ei rekkje konstruksjonsoppgåver òg i framtida.

AKTUELLE PRODUKTER

Takisolasjon

Vartdal Takfall - Standard fallplater i Styropor og Neopor
 

Neopor EPS

Innovasjon innan EPS-isolasjon, opp til 20% mer effektiv! 

Styropor EPS

Ekspandert polystyren (EPS) er den vanligste skumplastisolasjonen og innheld 98% luft.
STYROPOR (EPS) - det ligg i lufta.

Vartdal XPS

XPS isolasjonsplater er sterke, vasstette og har svært stor vassdampmotstand, noko som gjer at dei eignar seg godt for mange bruksområder. 

Mineralull

Mineralull, harde ubrennbare isolasjonsplater for flate tak og trinnlyd.
 

PIR-Isolasjon

PIR er lette og effektive isolasjonsplater framstilt av polyuretan.