BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Vegg

Store fordeler ved bruk av EPS i vegg

Byggesystemet Vartdal Veggsystem gir deg fullt isolerte vegger og en trygg og energieffektiv bolig.
 

Framtidas byggjesystem innan grunnmur og veggsystem

Vartdal Veggsystem er eit fleksibelt og effektivt byggjesystem for grunnmur og veggar til både bustadhus og industrilokale. Systemet består av ein serie forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar, og deretter fylt med ein solid kjerne av armert betong. Systemet isolerer svært godt og fører til ein vesentleg reduksjon i energibruken, utan at berekrafta blir redusert. Med marknadens beste U-verdi, er Vartdal Veggsystem det naturlege valet for alle som er ute etter høg berekraft og effektiv arealutnytting.
 

Vartdal Veggsystem 600mm blokk

Vartdal Veggsystem er eit system for grunnmur og vegger i bustadhus, industrilokale, landbruksbygg, kjølerom m.m. Vartdal Veggsystem er forskalingselement som vert stabla som byggjeklossar. Etter støyping med betong framstår veggen ferdig med tosidig isolering.


Vartdal Veggsystem 300mm blokk 

Tilgjengeleg i høgde 300mm. Med tanke på armering på cc300mm. Så kan denne blokken ha sine fordeler. -Kuldebrubrytar mellom blokker, -drenering av vatn i knastesystem.
 

 

Vartdal Veggsystem PLUS+

Veggssystem PLUS+ er tilpassa hus med høge isolasjonskrav - U-verdi 0,10 W/m2K.

For både små og store prosjekt

Vartdal Veggsystem kan enkelt tilpassast alle typar byggjeprosjekt og den lette vekta effektiviserer og forenklar arbeidet for både profesjonelle byggjarar og praktiske sjølvbyggjar.

Vartdal Veggsystem set en ny standard innan energibruk og  inneklima. Høg varmekapasistet gir god termisk komfort med små temperaturvariasjonar døgnet igjennom. Samtidig minimaliserer ein vekstgrunnlaget for sopp og råte.