BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Vartdal Grunnmur

Klikk på lupe-ikonet i høgre bildekant for å sjå fleire bilete av Vartdal Grunnmur
 

Vartdal Grunnmur

gjer at får du raskare byggjetid, mindre betongforbruk, betre CO2 fotavtrykk, større buareal og betre isolering.
Bygg for framtida med Vartdal Grunnmur.

- Såleforskalingar vert tilpassa og produsert i breidder tilpassa laster og grunnforhold
- Kan kombinerast med skreddarsydde og standard ringmurløysingar
- Leverast i høgder på 2500-2700 og 3000 mm
- Utvendig 8 mm pussplate som fasade (kan leverast utan sementfiberplate klar for fiberpussing)
- Innvendig 12 mm Magnaboard brannhemmande plate
- Ferdige utsparigar til dører, vindauge og garasjeportar
- Komplett leveranse med armering

Med Vartdal Grunnmur får du ei ferdig, kundetilpassa veggløysing!
 

Filmar om Vartdal Grunnmur

 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

Teknisk godkjenning
Konstruksjonsdetaljar
Monteringsrettleiing
FDV

Tilbehøyr

  • Vartdal Støypekasse

    Varenr: HV95260

    Støyp smartare med Vartdal Støypekasse