BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Vartdal Grunnmur

Med Vartdal Grunnmur får du raskare byggjetid, mindre betongforbruk, betre CO2 fotavtrykk, større buareal og betre isolering.
Bygg for framtida med Vartdal Grunnmur.For oversikt over andre produkt for plate på mark, sjå her.

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

Teknisk godkjenning

Konstruksjonsdetaljar

Monteringsrettleiing

FDV