BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Radonsperre

Noreg er eit av dei landa i verda som har dei høgaste radonkonsentrasjonane i innelufta. Dette skuldast først og fremst geologiske tilhøve med store førekomstar av radonhaldige bergartar. Isola Radonsperre 400 vernar mot at radongass trengjer inn i bustader, og er blant dei enklaste og tettaste radonsystema på marknaden.

Kva er radon? Radon er ein radioaktiv og kreftframkallande gass, og kan vere årsak til lungekreft. Radon er fargelaus og utan lukt eller smak. Ein reknar med at radon i bustader ligg bak kring 300 dødsfall på grunn av lungekreft i Noreg kvart år. Risikoen for å utvikle lungekreft etter å ha vore eksponert for radon aukar med radonkonsentrasjonen i innelufta og eksponeringstida. Sjølv små sprekkar eller at golvet ikkje er heilt tett kan vere nok til at radon frå grunnen siv inn i bygningar.

Isola Radonsperre er TG-sertifisert av Sintef. Dette gjev tryggleik for kundane våre. Sertifiseringa viser at Isola Radonsperre 400 er grundig testa for bruk under norske tilhøve i bruksgruppe B og C.

Som ein del av systemet har Isola eit komplett tilbehøyrsprogram med sikre og effektive detaljar for tetting rundt gjennomføringar og forsterking av hjørne. Merk deg at du treng fleire av produkta i sortimentet for å få ønskjeleg resultat.
 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

Produktdatablad
Svanemerket
Radonsperre
Brosjyre/Montering
 • Isola Radon Komplett

  Varenr: ISO1995

  Komplett tilbehøyrspakke til montering av Radonsperre 400

 • Isola Radonsperre 400

  Varenr: ISO1996, ISO1997, ISO2001

  Isola Radonsperre 400

 • Isola Radonbrønn

  Varenr: ISO2009, ISO2010

  Isola Radonbrønnar

 • Isola Radon Tettemasse

  Varenr: ISO2004

  Ferdigblanda tettemasse frå Isola

 • Isola Radon Klemlist

  Varenr: ISOKL20

  Isola Radon Klemlist for Radonsperre 400

 • PLATON Fugemasse Isola

  Varenr: ISO2007

  Fugemasse til bruk saman med Isola Radonprodukt.

 • Isola Radonmansjettar

  Varenr: ISO2005, ISO2013

  Radonmansjettar frå Isola

 • Isola Radon Flexibånd

  Varenr: ISO2014

  Fleksibelt band til Isola Radonsperre

 • Isola Radon Skjøtebånd

  Varenr: ISO2003

  Skjøtebånd til Isola Radonsperre