BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Ringmur

Vartdal Ringmur med ferdigbehandla overflate 


Vartdal Ringmur er forskaling og isolasjon i eitt, eit unikt system for golv på grunn. Elementa har ferdigbehandla overflate og tosidig isolering. Ringmurelementet er tilpassa ytterveggar som er 148-198+ mm tjukke. Elementet er utforma slik at den innvendige golvløysinga kan utførast enkelt og samtidig gi ei fullgod isolasjonsløysing.

Kvifor velje våre Ringmurelement?
• God isolasjonsevne
• Ferdig behandla utvendig
• Enkel og  rask montering
• Ferdige hjørneløysingar
• Kan nyttast ved ulike grunnforhold
• Lågt varmetap
• Godt vern mot kapillaritet og fuktvandring
• Komplett system
  Vartdal Ringmur vert framstilt av STYROPOR S150 som tilfredsstiller klasse 35 (0,035 W/mk) etter den nye standarden EN-13163. Yttersida av elementet er pålimt ei 6 mm hardpressa fiberelementplate som tilfredsstiller NBI (EOTA) sine krav til støytmotstand og gir ei vedlikehaldsfri overflate.

Vartdal Ringmur standard (VRS)
Vartdal Ringmur vert levert med standard lengde 1150 mm og i høgder på 300 mm (VRS-300), 450 mm (VRS-450), 600 mm (VRS-600) og 750 mm (VRS-750). Elementet vert levert med nót og fjør for enkel montering. På førespurnad kan Vartdal Ringmur leverast i andre høgder enn dei som er nemnde ovanfor. Ringmurelement i Styropor (EPS) er ei utbreidd løysing som er mykje brukt av profesjonelle entreprenørar og utbyggjarar. Årsaka til dette er den unike kombinasjonen av forskaling, isolasjon og ferdig pussa utvendig overflate. Dette sikrar den utførande entreprenøren, og kunden, ei løysing som er hundre prosent i samsvar med byggjeforskriftene.

Vartdal Ringmur (VRU) - (Lik topp som botn)
Vartdal Ringmur kan òg leverast i ein versjon med lik topp og botn, VRU i høgder på 300 mm (VRU-300), 450 mm (VRU-450), 600 mm (VRU-600)
benyttast ved veggar tjukkare en 198mm, og bygg der det stillast ekstra krav til isolering, f.eks lavenergiboligar. Elementene monteres på avretta byggjegrunn utan behov for forskaling. 


Filmar om Vartdal Ringmur


Betongforbruk:

sjå her for betongforbruk >>

Ringmur 300mm

 • Opne 300mm

  Varenr: VRS31

  VRS31 - Vartdal Ringmur. Høgde 300 open
  250X1150X300 mm

 • Utvendig hjørne 300mm

  Varenr: VRS32

  VRS32 - Vartdal Ringmur. Høgde 300 open
  250X1400X300 mm

 • Innvendig hjørne 300mm

  Varenr: VRS33

  VRS33 - Vartdal Ringmur. Høgde 300 open
  250X1150X300 mm

Ringmur 450mm

 • Opne 450mm

  Varenr: VRS41

  VRS41 - Vartdal Ringmur. Høgde 450 open
  250X1150X450 mm

 • Utvendig hjørne 450mm

  Varenr: VRS42

  VRS42 - Vartdal Ringmur. Høgde 450 utvendig hjørne
  250X1400X450 mm

 • Innvendig hjørne 450mm

  Varenr: VRS43

  VRS43 - Vartdal Ringmur. Høgde 450 Innvendig hjørne
  250X1150X450 mm

Ringmur 600mm

 • Opne 600mm

  Varenr: VRS61

  VRS61 - Vartdal Ringmur. Høgde 600 Open
  250X1150X600 mm

 • Utvendig hjørne 600mm

  Varenr: VRS62

  VRS62 - Vartdal Ringmur. Høgde 600 utvendig hjørne
  250X1400X600 mm

 • Innvendig hjørne 600mm

  Varenr: VRS63

  VRS63 - Vartdal Ringmur. Høgde 600 Innvendig hjørne
  250X1150X600 mm

Tilbehøyr

 • Soleblokk 260mm

  Varenr: VSE26

  Soleblokk høgde 260 x bredde 470 x lengde 1200 mm. (Betong bredde 320 mm.)
  Soleblokk brukast ved dårlege grunnforhold der det krevst større fundamentbreidde.

 • Ringmur Elementlås

  Varenr: VRS01

  Vartdal Ringmur elementlåsane som følgjer med, skal brukast der ein må tilpasse elementet til veggen si lengde. 

 • Festekile

  Varenr: L02

  Festekile "Haikjeft" 180mm. Festekile for låsing av isolasjon, Ringmur, L-element eller Soleblokk. 

 • Ringmur skøytelist

  Varenr: Vrss

  Skøytelist blir ført ned mellom sementfiberplate. Leveres i høgde 300mm, 450mm og 600mm.

 • Fugemasse 0,3L

  Varenr: VRS04

  Vartdal Ringmur/L-element/Isoleringselement har ferdig påmontert fibersementplate, på alle skøytar mellom fibersementplatene nyttar ein vedlagt fugemasse.

   

 • Vartdal XPS 200

  Varenr: XPS 200 FALS ELLER RETT KANT

  200 kvalitet - For telesikring og isolering av lette fundament, garasje, boder, støttemurar, terrassar o.l. Plastskruar for montering av isolasjonsplater mot vegg og tak 

 • Vartdal Støypekasse

  Varenr: HV95260

  Støyp smartare med Vartdal Støypekasse

Others

 • VARTDAL LEILIGHETSSKILLE

  Varenr: RLXPS600

  Smart, innvendig skillevegg