BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

Takisolasjon

Vartdal Plast tilbyr taksystem som fremjar låge energirammer og er mellom dei beste energitiltaka på marknaden. Ved bruk av Neopor® kan ein oppfylle dei auka krava i byggforskriftene utan å auke isolasjonstjukkleiken. Dette bidreg til ein betre logistikk og det vert mindre volum å handtere. Flate tak er svært utsette for høge termiske belastningar.

Neopor® vernar taket mot desse påkjenningane og gir eit konsekvent høgt termisk vern.  U-verdi (eller varmegjennomgangskoeffisient) er ei nemning for korleis ein bygningsdel slepp gjennom varme. Det vil seie at U-verdien representerer tapet av varme via eit taksystem.
Krav til U-verdi for taksystem: ref. TEK 10.

• Lett å handtere
• Store format
• Trykkfastleik frå 60 til 300 kPa
• Høg isolasjonsevne
• Rask utlegging
• God totaløkonomi

Vartdal Takfall blir levert som standard fallplater i 1:40, 1:60 og 1:100 og i fleire forskjellige kvalitetar (trykkfastleiksklasser), for oppbygging av fall på tak og terrassar. Fallet byggjer ein opp med to standard fallplater og underliggjande jamtjukke plater.

EPS - Dobbelskrå platemål 1200x1200mm

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

 • Takfall

  Varenr: SS

  Vartdal Takfall er enkel og dobbeltskårne kiler som gjer det lett å legge fall til sluk. Takisolasjon for flate tak vert levert med fall 1:40, 1:60 og 1:100. Tak skal ha tilstrekkelig fall. Derfor anbefaler Byggforsk eit tilstrekkeleg på 1:40.

 • Styropor S60

  Varenr: S60

  Ekspandert polystyren, EPS S60, er den skumplastisolasjonen som er mest brukt til isolering av bygningskonstruksjonar / Elementindustri.

 • Neopor N60

  Varenr: N60

  Neopor N60. Denne vert brukt m.a. til isolering av betongelement / konstruksjoner. Den toler 18 kn/m2 i langtidslast.
   

 • Styropor S80

  Varenr: S80

  Styropor EPS kan brukast som isolasjon i alle deler av bygningen, frå grunn til tak. Med Styropor EPS sikrar du bygningen mot kulde, vind og fukt. Styropor har låg vekt og er lett å handtere.

 • Neopor N80

  Varenr: N80

  Neopor N80. Denne vert brukt m.a. til isolering av enebolig / elementindustri. Den toler 25 kn/m2 i langtidslast. 25 KN tilsvarer litt over 2,5 tonn.

 • Dobbelskrå

  Varenr: SK

  EPS Dobbelskrå std. L1200x1200MM

 • MINERALULL UPL30

  Underlagsplate (MWP30) er varmeisolerande materialer av typen steinull, for varme- og lydisolasjon i bygningskonstruksjoner. Fremstilles dette av steinmateriale ved smelting og overføring til fiber. Blir levert på miljøpall.

 • MINERALULL KPL50

  Kompakt plate (MWP50) benyttes som toppplate på tak eller til andre bruksområde. Dette er en kompakt/hard og trykksterk plate fremstilt av ubrennbar, fukt - og vannavvisende steinull plate. Blir levert på miljøpall.

 • MINERALULL TPL70

  Topplate (MWP70) for tak er en hard og trykksterk plate fremstilt av ubrennbar, fukt - og vannavvisende steinull. Blir levert på miljøpall.