BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

NEOPOR EPS

Vartdal Plast var den første leverandøren av Neoporgrafittplater i Noreg Inneheld små grafittpartiklar som reflekterer varmestråling og gir materialet ei sølvgrå, skinande overflate. Materialet absorberer og reflekterer infraraude strålar som minkar varmeleiingsevna drastisk. Slik kan isolasjon laga av Neopor® vere 20 % tynnare enn standard isolasjon laga av Styropor®. Dette er grunnen til at moderne Neopor® eignar seg langt betre enn andre materiale til isolasjon. Fasadeisolering med 20 % betre isoleringsevne enn ordinær eps! Fasadeisolasjon av Neopor gir eit sunt og komfortabelt bumiljø. Ein sparer energi og unngår store temperatursvingingar og sprekker i utvendige overflater. Med bruk av Neopor® kan ein oppfylle dei auka krava i byggforskriftene utan å auke isolasjonstjukkelsen. Dette bidreg til betre logistikk og det vert mindre volum å handtere. Flate tak er svært utsette for høge termiske belastningar. Neopor® vernar taket mot desse påkjenningane og gir eit konsekvent høgt termisk vern.
  Download pdf

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller lastned i PDF-format

NEOPOR EPS N150
  • NEOPOR EPS N150
icon_map FDV
icon_map HMS
icon_map TEK
icon_map EPD
icon_map Ytelseserklæring
icon_map ECOproduct

Velg last ned PDF eller Send som epost link:

Last ned direkte PDF: Download pdf

Send epost til: Send