BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

STYROPOR EPS

Vartdal Plastindustri AS sitt produktnamn på EPS er Styropor. Ved produksjon av Styropor ekspanderer ein opp polystyren til lette kuler. Dette er dei same kulene som ein finn i Saccosekker. Under trykk og oppvarming bind desse kulene seg saman og kan dermed formast til store blokker. Desse blokkene skjer vi sidan til ulike storleikar som passar til varesortimentet vårt.

Ekspandert polystyren, EPS, er den skumplastisolasjonen som er mest brukt til isolering av bygningskonstruksjonar. EPS består av lukka celler som inneheld ca. 98 % luft.
EPS har framifrå isolasjonseigenskapar, låg fuktabsorpsjon og høg trykkfastheit.

Styropor har lågt fuktopptak og vert levert i ulike hardleikar. Den mest selde er Styropor S80. Denne vert brukt m.a. til isolering under bustader. Den toler 25 KN pr. kvadratmeter i langtidslast. 25 KN tilsvarer litt over 2,5 tonn.
Den kraftigaste plata vår er Styropor 400. Den toler 120 KN pr. kvadratmeter i korttidslast. All Styropor er kvit.

Bruksområde: Styropor EPS kan brukast som isolasjon i alle deler av bygningen, frå grunn til tak. Med Styropor EPS sikrar du bygningen mot kulde, vind og fukt.
Styropor har låg vekt og er lett å handtere. Download pdf

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller lastned i PDF-format

STYROPOR EPS S150
  • STYROPOR EPS S150
icon_map FDV
icon_map HMS
icon_map TEK
icon_map Ytelseserklæring
icon_map EPD

Velg last ned PDF eller Send som epost link:

Last ned direkte PDF: Download pdf

Send epost til: Send