BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

VARTDAL RINGMUR TEKNISK

VARTDAL RINGMUR TEKNISK

Vartdal Ringmur er et ringmurssystem basert på elementer av ekspandert polystyren (EPS) for fundamentering av bygninger med gulv på grunnen. Elementene settes sammen på byggeplass, armeres horisontalt og istøpes betong.

Sjå under for fleir tekniskedetaljar: Download pdf

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller lastned i PDF-format

17 TILGJENGLIG BOENHET
  • 17 TILGJENGLIG BOENHET
  • 24 RADONSPERRE PLASSERING
  • 25 FORANKRING AV SVILL
  • 29 RINGMUR+SÅLEBLOKK
  • 00 VARTDAL RINGMUR TG2398
icon_map Tilgjenglig inngangsparti
icon_map Plassering av radonsperre - Vartdal Ringmur 450mm
icon_map Feste av svill
icon_map
icon_map TG_RINGMUR
17 TILGJENGLIG BOENHET

Tilgjenglig boenhet | detalj ved inngangsparti

24 RADONSPERRE PLASSERING

Ringmur 450mm - Plate på mark med Såleblokk. Plassering av radonsperre klasse B..

25 FORANKRING AV SVILL

FORANKRING AV SVILL (36X148-198) PÅ RINGMUR

29 RINGMUR+SÅLEBLOKK

Ringmur+såleblokk med Veggsystem 2700mm (innv. høgde 2400mm)

00 VARTDAL RINGMUR TG2398

Teknisk godkjenning for Vartdal Ringmur 

Velg last ned PDF eller Send som epost link:

Last ned direkte PDF: Download pdf

Send epost til: Send