BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

VARTDAL RINGMUR TEKNISK

Vartdal Ringmur er et ringmurssystem basert på elementer av ekspandert polystyren (EPS) for fundamentering av bygninger med gulv på grunnen. Elementene settes sammen på byggeplass, armeres horisontalt og istøpes betong.

Sjå under for fleir tekniskedetaljar: Download pdf

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller lastned i PDF-format

24 RADONSPERRE PLASSERING
  • 24 RADONSPERRE PLASSERING

icon_map Plassering av radonsperre - Vartdal Ringmur 450mm

24 RADONSPERRE PLASSERING

Ringmur 450mm - Plate på mark med Såleblokk. Plassering av radonsperre klasse B..

Velg last ned PDF eller Send som epost link:

Last ned direkte PDF: Download pdf

Send epost til: Send