BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

VARTDAL VEGGSYSTEM TEKNISK

Søk etter detaljar i det vedlagde tekniske dokumentet for Vartdal Veggsystem, monteringsrettleiingar, datablad og annan teknisk dokumentasjon.Du kan òg skrive produktnavnet eller detaljnavnet du søkjer etter i SØKE-feltet.

Sjå under for fleir tekniskedetaljar:

 

Download pdf

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller lastned i PDF-format

00 TEKNISK GODKJENNING
 • 00 TEKNISK GODKJENNING
 • ​01 YTTERVEGG | H2400mm
 • 03 YTTERVEGG | H2700mm OVER 1. ETG.
 • 06 ​YTTERVEGG | H2700MM
 • 06 ETASJESKILLER I TRE | YTTERVEGG I TRE
 • 06 YTTERVEGG 1. ETG | ETASJESKILLER
 • 07 ETASJESKILLER I BETONG
 • 07 ETASJESKILLER I TRE
 • 07 YTTERVEGG 1. ETG | 2 ETG.
 • 08 DØRKARM | VINDUPLASSERING
 • 10 ​YTTERVEGG ETASJEHØGD
 • 11 YTTERVEGG 0VER 1|. ETG.
 • 14 INNSETTING AV VINDU - VINYL
 • 15 TOPP MUR | TREBJELKELAG
 • 16 RADONSPERRE
 • 18 INNGANGSPARTI | TILGJENGELIG BOENHET
 • 19 HØGDE RINGMUR 450 | VEGGSYSTEM
 • 21 HULLDEKKE | PLANK
 • 22 PUSS VEGGSYSTEM
 • 23 LYDMÅLING
 • 26 TOPP MUR | TREBJELKELAG | GESIMS
 • 28 INNV. BRANNSKILLEVEGG
 • 29 Støttevegg i tre
icon_map TG
icon_map YTTERVEGG 2400 1ETG
icon_map
icon_map YTTERVEGG 2700mm
icon_map ETASJESKILLER I TRE / YTTERVEGG I TRE
icon_map ETASJESKILLER I TRE
icon_map Etasjeskiller i betong
icon_map Etasjeskiller i Tre
icon_map ETASJESKILLER I TRE, TILBAKEFYLLT TERRENG
icon_map YTTERVEGG OVER 1. ETG ETASJEH.= 2 400 MM, VINDUPLASSERING, PLATE PÅ MARK
icon_map YTTERVEGG 2700MM
icon_map YTTERVEGG 0VER 1|. ETG ETASJEHØGD = 2700 MM, PLATE PÅ MARK
icon_map INNSETTING AV VINDU VINYL
icon_map TOPP MUR / TREBJELKELAG
icon_map Plassering av Radonsperre på Vartdal Veggsystem
icon_map Tilgjenglig boenhet
icon_map RINGMUR450 SÅLEBLOKK
icon_map Dekke innfeste
icon_map EPS DETALJER VEGGSYTEM
icon_map LYD krav/resonans
icon_map TOPP Mur - Kile
icon_map Innvendig brannskillevegg
icon_map Støttevegg i tre
00 TEKNISK GODKJENNING

Teknisk godkjenning(TG20039) 

​01 YTTERVEGG | H2400mm

Yttervegg 0ver 1|. Etg etasjeh.= 2 400 mm, plate på mark

03 YTTERVEGG | H2700mm OVER 1. ETG.

Yttervegg over 1. Etg . = h 2700 mm, vindu, plate på mark

06 ​YTTERVEGG | H2700MM

Yttervegg etasjehøgd= h2700 mm, plate på mark

06 ETASJESKILLER I TRE | YTTERVEGG I TRE

Etasjeskiller i tre / yttervegg i tre

06 YTTERVEGG 1. ETG | ETASJESKILLER

Yttervegg 1. Etg, 2 etg. etasjeskiller i tre

07 ETASJESKILLER I BETONG

Etasjeskiller i betong
 

07 ETASJESKILLER I TRE

Yttervegg over 2. Etg |innfesting av etasjeskiller i tre

07 YTTERVEGG 1. ETG | 2 ETG.

Yttervegg 1. Etg, 2 etg.  Etasjeskiller i tre, tilbakefyllt terreng

08 DØRKARM | VINDUPLASSERING

Yttervegg over 1. Etg etasjeh.= 2 400 mm, vinduplassering, plate på mark

10 ​YTTERVEGG ETASJEHØGD

Yttervegg etasjehøgd = 2700 mm, plate på mark

11 YTTERVEGG 0VER 1|. ETG.

Yttervegg 0ver 1|. Etg etasjehøgd = h2700 mm, plate på mark

14 INNSETTING AV VINDU - VINYL

Innsetting av vindu - vinyl

15 TOPP MUR | TREBJELKELAG

Topp mur / trebjelkelag

16 RADONSPERRE

Plate på mark - radonsperre / vartdal veggsystem

18 INNGANGSPARTI | TILGJENGELIG BOENHET

Tilgjenglig boenhet detalj ved inngangsparti

19 HØGDE RINGMUR 450 | VEGGSYSTEM

Ringmur 450 inkl. såleblokk / veggsystem innvendig høgde 2400

21 HULLDEKKE | PLANK

Feste av dekke til Vartdal veggsystem, følg beskrivelse fra leverandør av dekke.

22 PUSS VEGGSYSTEM

Sjå detaljane ang. innpussing og framgangsmåte med fiberpuss.

23 LYDMÅLING

(Lydklasse C i NS 8175). måling mellom 2 enheter.

26 TOPP MUR | TREBJELKELAG | GESIMS

TOPP MUR | TREBJELKELAG OVER GESIMS

28 INNV. BRANNSKILLEVEGG

INNV. BRANNSKILLEVEGG

29 Støttevegg i tre

Støttevegg i tre med lengde 3,0 m

Velg last ned PDF eller Send som epost link:

Last ned direkte PDF: Download pdf

Send epost til: Send