BYGG

Isolasjon og konstruksjonsløysingar

VARTDAL XPS

Med XPS er det enkelt å gjennomføre en konstruksjon der isolasjonsmaterialen har den største vassdampmotstanden i konstruksjonen. I ein slik konstruksjon vil det ikkje oppstå muggproblem ettersom den indre overflata held om lag same relative fuktigheit som innelufta, og den ytre overflata om lag same relative fuktigheit som utelufta. Inne i den helt samanhengande cellestrukturen til XPS kan det heller ikkje oppstå mugg eller mikrobevekst.

Vartdal Plast sin XPS / markisolasjon frigir ikkje partiklar eller gassar som er skadelege for helsa. Plata sine forbrenningsprodukt tilsvarer forbrenningsprodukt frå tre når det gjeld utslepp. Markisolasjon har svært lågt fuktopptak og vert levert i ulike hardleikar. Den mest selde, XPS 200, vert brukt til dømes til markisolering rundt bustader.
Den toler 90 KN pr. kvadratmeter i langtidslast. 90 KN tilsvarer litt over 9 tonn. Den kraftigste plata vår er XPS 700. Den toler 250 KN pr. kvadratmeter i langtidslast og heile 700 KN pr. kvadratmeter i korttidslast. Den vert mest brukt til telesikring av tyngre fundament med høg belastning. All vår markisolasjon er gul. Download pdf

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller lastned i PDF-format

VARTDAL XPS 250
  • VARTDAL XPS 250
icon_map FDV
icon_map HMS
icon_map TEK
icon_map DoP (Salo)
icon_map DoP (Kristinehamn)
icon_map EPD

Velg last ned PDF eller Send som epost link:

Last ned direkte PDF: Download pdf

Send epost til: Send