Lette løysingar

PERSONVERN

 

Retningslinjer for personvern

 
Vi i Vartdal Plast er glade for at du vitjar oss på nettet og viser interesse for selskapet og produkta vi kan tilby. Det er viktig for oss å verne dei personlege dataa dine, og vi vil gjerne at du skal føle deg trygg når du vitjar våre nettsider. Skjerming av privatlivet i samband med handsaming av personopplysningar er høgt prioritert. Vi handsamar personopplysninger som vert innhenta ved besøk på våre nettsider, i samsvar med gjeldande personvernbestemmingar. Vartdal sine websider kan likevel innehalde lenkjer til andre nettsider, som ikkje naudsynlegvis er omfatta av denne personvernerklæringa.

Vår nettside brukar informasjonskapsler (cookies). Ein cookie er ei lita tekstfil som vert lagra i nettleserens internminne, og som gjer at nettsida kjenner igjen nettlesaren frå gong til gong. Både nettstaden og deira samarbeidspartnere kan nytte cookies.
Føremålet med cookies er blant anna å;
 

• Registrere og berekne trafikk og bruksmønstre på nettstedet

• Forbetre brukeropplevinga på nettstaden

• Tilpasse innhald og funksjonalitet på nettstaden

• Segmentere og målrette markedsføring

• Utvikle og forbetre nettstaden

Ein cookie inneheld ingen personleg informasjon, og kan ikkje verte til nytta å identifisere brukaren. Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det vert lagra cookies i din nettleser. Dersom du ikkje ynskjer at det vert lagra cookies, kan du endre innstellingane i nettleseren. Vartdalplast.no bruker desse til blant annet å måle hvordan nettsidene våre vert nytta Google Analytics.

Nettsida kan inneholde lenkjer til andre sider enn Vartdal Plast sine nettsider. Vartdal Plast  påtar seg ikkje ansvar for personvernspraksis fra slike nettsider.

Juridisk merknad

Opphavsretten til innholdet på nettsida tilhøyrer Vartdal Plast; copyright © 2014 Vartdal Plast . Ettertrykk er  forbudt.

Informasjon på nettsiden, herunder men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, kan ikke, bortsett fra for strengt privat bruk eller hvor annet fremgår, kopieres, overføres, distribueres eller lagres uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Vardal Plast. Det er et uttrykkelig forbud mot endringer av nettsidens innhold.

Deler av nettsiden inneholder bilder som er underlagt leverandørenes opphavsrett. Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav av noen art. Nettsidens opplysninger kan når som helst endres uten forhåndsvarsel og uten forpliktelser.