Lette løysingar

Filet

Emballasjeløysingar for trygg transport
Kvalitet gjennom verdikjeda

Transport av filet krev ei ubroten temperaturkjede under transporten også under lasting og lossing. Våre transportkasser i EPS har den beste isolasjonsevna på marknaden.  Kombinasjonen av vårt nye emballasjesystem Superfresh og EPS-kassene våre er ei løysing som bevarer produktet fram til mottakaren og forlengjer produktet si haldbarheit etter transport. 

Forlenga hylletid og mindre svinn

Ein kombinasjon av EPS-kassene våre og Superfresh-produkta bevarer produktet ditt gjennom verdikjeda.

Ta kontroll over kjølekjeda!

Våre kasser er det beste valet for ditt produkt. Dei isolerande eigenskapane til EPS gjer at produktet held seg kjøleg heilt fram til mottakaren.

 

AKTUELLE PRODUKTER

SuperFresh

Ein produkttilpassa, aktiv emitter som absorberer fuktigheit og forlengar haldbarheita på ferske varer.      

Vartdalkassen

Transportkasser i EPS gir ein ypperleg isolasjon og beskyttelse for ditt produkt. 

Vartdalkassen Airbox

Transportkasser for fly i EPS utan dreneringshol.

Vartdalpallen

Vartdalpallen er laga i EPS og er eit godt alternativ til trepallar med tanke på hygiene og transport.

Absorbent

Mindre overskuddsveske og forlenget holdbarhet.