Lette løysingar

Fjørfe

Emballasjeløysingar for trygg transport
Kvalitet gjennom verdikjeda

Transport av fjørfe krev ei ubroten temperaturkjede under transporten også under lasting og lossing. Våre transportkasser i EPS har den beste isolasjonsevna på marknaden.  Kombinasjonen av vårt nye emballasjesystem Superfresh og EPS-kassene våre er ei løysing som bevarer produktet fram til mottakaren og forlengjer produktet si haldbarheit etter transport. 

Superfresh

Superfresh er eit nytt konsept for emballering av filetar. Filetane blir pakka saman med ein produkttilpasse emitter i ein modifisert atmosfære.

Ta kontroll over kjølekjeda!

Våre kasser er det beste valet for ditt produkt. Dei isolerande eigenskapane til EPS gjer at produket held seg kjøleg heilt fram til mottakaren.

 
,

AKTUELLE PRODUKTER

SuperFresh

Ein produkttilpassa, aktiv emitter som absorberer fuktigheit og forlengar haldbarheita på ferske varer.      

Vartdalkassen

Transportkasser i EPS gir ein ypperleg isolasjon og beskyttelse for ditt produkt. 

Vartdalkassen Airbox

Transportkasser for fly i EPS utan dreneringshol.

Vartdalpallen

Vartdalpallen er laga i EPS og er eit godt alternativ til trepallar med tanke på hygiene og transport.