Lette løysingar

RUNDFISK

Kvalitet gjennom verdikjeda
 

 

Løysingar for trygg transport

EPS-løysingane våre er utruleg lette. Dette er ein stor fordel, både økonomisk og miljømessig. Løysingane våre er optimaliserte for å utnytte tilgjengeleg cargoplass og halde fisken fersk heilt fram til mottakaren. Vi kan tilby produkt som oppfyller strenge hygienekrav og har løysingar for både land- og flytransport.  
 

 

Vartdalpallen – eit lett alternativ

Vartdalpallen er ei mer hygienisk og lettare løysing enn tradisjonelle trepallar. Med produkteigenskapar som stabil og sterk gjer dette at Vartdalpallen er eit økonisk val for transport av dine produkt. 

Unngå avrenning med Gel-ice

Gel-ice er eit lettare kjølemedium enn tradisjonell is. Gel-ice gjev langvarig kjøleeffekt. Dette reduserer transportkostnadene samtidig som ein unngår avrenning. Gel-ice er lett å handtere og held fisken blankare ved transport. 

Spar miljøet og kostnader 

EPSBOX og Superfresh er eit nytt konsept for emballering av fiskefiletar. Filetane blir pakka saman med ein produkttilpassa emitter i ein modifisert atmosfære. Dette gjev fileten gode emballeringsforhold frå slakteriet og heilt fram til sluttbrukaren. Superfresh bevarer god kvalitet lenge.

 

AKTUELLE PRODUKTER

Vartdalkassen

Transportkasser i EPS gir ein ypperleg isolasjon og beskyttelse for ditt produkt. 

Vartdalkassen Airbox

Transportkasser for fly i EPS utan dreneringshol.

Vartdalpallen

Vartdalpallen er laga i EPS og er eit godt alternativ til trepallar med tanke på hygiene og transport.