Lette løysingar

Sjømat

Emballasjeløysingar for trygg transport
Kvalitet gjennom verdikjeda

Transport av sjømat krev ei ubroten temperaturkjede under transporten også under lasting og lossing. Våre transportkasser i EPS har den beste isolasjonsevna på marknaden.  Kombinasjonen av vårt nye emballasjesystem Superfresh og EPS-kassene våre er ei løysing som bevarer produktet fram til mottakaren og forlengjer produktet si haldbarheit etter transport. 

EPS held maten fersk

Våre kasser er det beste valet for ditt produkt. Dei isolerande eigenskapane til EPS gjer at produket held seg kjøleg heilt fram til mottakaren.

   

AKTUELLE PRODUKTER

SuperFresh

Ein produkttilpassa, aktiv emitter som absorberer fuktigheit og forlengar haldbarheita på ferske varer.      

Vartdalkassen

Transportkasser i EPS gir ein ypperleg isolasjon og beskyttelse for ditt produkt. 

Vartdalkassen Airbox

Transportkasser for fly i EPS utan dreneringshol.