Lette løysingar

Gel-Ice

Kvalitet på mat er avhengig av temperatur. Gel-Ice kan hjelpe med å sikre kvaliteten heilt fram til kunden ved distribusjon av ferskvare. Produktet er lett å handtere og gir ingen avrenning. Pga dette kan ferskvarer og tørrvarer også distribuerast saman, noko som kan gi reduserte transportkostnader. 
Vi kan produsere Gel-Ice i alle storleikar. Ta kontakt for forslag.
 
 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

Produktinformasjon
Product information
EK-sertifikat
EK Declaration