Lette løysingar

SuperFresh

Med Vartdal SuperFresh held ferske produkt seg ferske lenger. Resultatet er lenger hylletid, mindre matsvinn og redusert emballasjebehov. 
Vartdal SuperFresh er ein produkttilpassa, aktiv absorbent, som lagar CO2 inne i emballasjen. Dette i kombinasjon med rett temperatur gjer at produktet for forlenga haldbarheit.
Vi har gjennomført testar med gode resultat innanfor fleire pakkemetodar, m.a. Skin Pack, vakuum og MAP (modifisert atmosfære).

Ta kontakt for ein uforpliktande prat om korleis Vartdal SuperFresh kan nyttast for dine produkt.
 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

FSSC-godkjenning
Normpack Certificate - SuperFresh

SuperFresh

 • Superfresh fjørfe

  ​En produkttilpassa emittar for fjørfe som beheld god kvalitet enno lengre enn ved bruk av absorbent.

 • Superfresh laks

  En produkttilpassa emittar for laks som beheld god kvalitet enno lengre enn ved bruk av absorbent

 • Superfresh torsk

  ​En produkttilpassa emittar for torsk som beheld god kvalitet enno lengre enn ved bruk av absorbent.

 • Gel-Ice

  Gel-ice er lettare enn tradisjonell is. Dette gir reduserte transport-kostnader samtidig som som ein unngår avrenning.