Lette løysingar

Vartdalpallen

Vartdalpallen, eit godt alternativ til tradisjonelle trepallar ved transport. Med produkteigenskapar som lett, stabil og sterk gjer dette at Vartdalpallen er eit økonisk val for transport av dine produkt. Vartdalpallen er eit rimeleg alternativ til dei påkrevde behandla trepallane ved eksport. 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

Sortiment Vartdalpallen

Vartdalpallen

  • Vartdalpallen

    Vekt: 2 kg
    Format: 117 x 78 x 13
    Varenr: FP 82

    Låg vekt, god hygiene, sterkt materiale, betre totaløkonomi.