Lette løysingar

VARTDALKASSEN LOOP

I 1965 produserte Vartdal Plast verdens første fiskekasse av EPS.
Nå kan vi, som en av de aller første i verden, tilby fiskekasser av EPS laget av råstoff fremstilt av 100 % resirkulert plast.

Funksjonen til VARTDALKASSEN LOOP og VARTDAL AIRBOX LOOP er nøyaktig den samme som den tradisjonelle Vartdalkassen/Vartdal Airbox.
Den eneste forskjellen er at vi kan tilby resirkulert innhold i kassen mellom 0-100 %.
EPS-emballasjen har unike isolasjonsegenskaper som gjør at fersk fisk kan transporteres verden over uten at kvaliteten blir forringet, og i tillegg er vekten på emballasjen veldig lav.
Kassene består fortsatt av bare 2 % plast og 98 % luft, men plastandelen er laget av råstoff som er fremstilt av olje som kommer fra blandet plastavfall.
Ved at man bytter ut den fossile oljen som normalt brukes med pyrolyseolje, bidrar man sterkt til å redusere utslipp av klimagasser.
I stedet for at blandet plastavfall blir brent opp, blir dette brukt som råvare i produksjonen av styren (grunnsteinen i EPS).

VARTDALKASSEN LOOP og VARTDAL AIRBOX LOOP er godkjent for direkte kontakt med mat av Emballasjekonvensjonens EK-sertifikat utstedt av Nofima.

Innhold av resirkulert plast i VARTDALKASSEN LOOP/VARTDAL AIRBOX LOOP er sertifisert av Ecoloop.


Hvis du vil vite mer, ta kontakt med:

Mounir El'Mourabit, markeds- og innkjøpssjef
Tlf. 481 61 810

Jan Endre Vartdal, daglig leder
Tlf. 913 67 460

 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

Ecoloop Certificate Food Packaging
EK-Certificate (Eng)
EK-sertifikat (NO)