Lette løysingar
 
.

Media og nyheitsarkiv

Vegen mot 100% sirkulære produkt

Publisert: 13/11/20    Oppdatert: 28/01/21
img

Sekkar til innsamling av EPS frå avfallsmottak og byggeplassar

I mai 2020 etablerte vi anlegg for komprimering av EPS. 
Målet vårt er å samle inn, komprimere og få tilbake i loopen mest mogleg EPS. 
Om vi skal bidra til å bevare kloden vår, må vi hugse på plast er ein ressurs som kan brukast om igjen og om igjen. Dersom den blir brent er den borte for alltid.

EPS som vi samlar inn og komprimerer, får nytt liv som råstoff som kan brukast til å lage nye plastprodukt eller nytt EPS-råstoff.

Vi er stolte av å bidra til at plastavfall (ein ressurs) kjem tilbake i loopen.

I løpet av 2021 vil vi lansere fleire nye produkt som har sitt opphav frå resirkulert plast.
Den langsiktige målsettinga vår, er at alle våre produkt på sikt skal ha sitt opphav frå 100 % resirkulert plast eller ikkje-fossile kjelder. Dette er ei ambisiøs målsetting, men vi trur at denne utviklinga er både rett og uungåeleg.  

Ved å gjenbruke plast, tek vi vare på kloden vår og dei fantastiske ressursane som den gir oss. 

Kjøper du produkt laga av 100 % resirkulert plast, bidrar du til å spare på ressursane.

Bli med på dette løftet du også!

- for ei berekraftig framtid

Siste nytt

Vartdal Plast og Paroc etablerer samarbeid

23/11/22
Paroc og Vartdal Plast går sammen om å levere komplette løsninger for steinull, og steinull i kombinasjon med EPS til det norske tak-markedet.

Vartdal Plast og Cermaq styrker samarbeidet

18/01/22
Vartdal Plast og Cermaq styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger.

Vartdal Plast styrker emballasjesatsningen

03/01/22
Vi ønsker Bjørn Berg velkommen til #teamvartdal

FREMTIDENS FISKEKASSE ER SIRKULÆR

14/12/21
Bremnes Seashore først i verden til å kommersielt ta i bruk en sirkulær EPS-fiskekasse.

EKORNES VELGER VARTDAL LOOP

04/11/21
EKORNES, BASF OG VARTDAL PLAST SAMARBEIDER OM BRUK AV NYTT RÅSTOFF FOR BESKYTTENDE EMBALLASJE FOR EKORNES-MØBLER, SOM GIR LAVERE KARBONAVTRYKK.