MAT

Emballasje- og logistikkløysingar

Drensplater

KJELLARVEGGER Etter bygningsforskriftene skal ein om mogleg isolere kjellarveggene på utsida. Då blir den berande konstruksjonen varm og får best mogleg fuktteknisk funksjon. Ved utvendig isolering er isolasjonen utsett for dei same risikoane som ved teleisolasjon. Finnfoam veggisolasjonsplater CW-300/100 mm er enkle å montere og gir både varmeisolasjon og vasstrykkisolasjon, eventuelt kan ein bruke drensplater. Denne konstruksjonsløysinga sparer monalege arbeidskostnader, og den fukttekniske funksjonen til sokkelen blir betre. Vatn kan ikkje trengje inn i isolasjonen utanfrå, og vatnet blir leidd ut i ei dreneringsgrøft via riller i overflata. Vassdamp som blir danna på innsida, blir på si side leidd bort langs store riller i isolasjonen mot veggen og ut i ei dreneringsgrøft, der deltrykket i vassdampen vanlegvis er på sitt lågaste på grunn av den låge temperaturen. Løysingar med varmeisolasjon på innsida av kjellarvegger er alltid svært risikable. Innvendig isolering av kjellarveggen med tett Finnfoam gir minst mogleg risiko når Finnfoam-platene blir monterte samanhengande rett på den berande veggen ved hjelp av saneringsmørtel. Reisverk må ikkje brukast. På denne måten vil det ikkje oppstå fuktige luftlommer der muggen trivest.

DRENSPLATER (EPS)

For drenering og utvendig isolering av kjellaryttervegger. Plate med freste spor.

 

DRENSPLATER (XPS)

For drenering og utvendig isolering av kjellaryttervegger. Isolasjonsmaterialar i grunnen vert utsette for harde fuktpåkjenningar. Difor er det viktig å bruke materialar med minimalt fuktopptak. Grunnmurplatene våre er laga av eit homogent materiale med lukka cellestruktur, slik at minimalt med fukt trengjer inn i produktet. Materialar som vert oppfukta, har dårlegare varmeisolerande eigenskapar.

Vartdal Plast tilbyr to typar plater i XPS:
DRX05: 50 mm utan fals (400 kPa) med dreneringsriller på ei side.

DRX10: 100 mm med fals (300 kPa) med dreneringsriller på begge sider (som vist på video nedanfor).


 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

 • Vartdal Drensplater EPS

  Varenr: DRL05

  Etter bygningsforskriftene skal ein om mogleg isolere kjellarveggene på utsida.

 • Vartdal Drensplater XPS

  Varenr: DRX10

  Isolasjonsmaterialar i grunnen vert utsette for harde fuktpåkjenningar.

 • Dukstift

  Varenr: DU01

  Brukast til feste av fiberduk til Vartdal Drensplater® i XPS.

 • Fiberduk drensplaster

  Varenr: FID01

  Nyttast som filter for å hindre gjenslamming på XPS drensplater - veiduk kan og nyttast som filter på Vartdal XPS Drensplater. 

 • Topplist for drensplater i aluminium

  Varenr: OL

  Drensplate avsluttingslist, 50 mm eller 100 mm alt etter rett isolasjonstjukkleik, skal festast på muren på terrengnivå