MAT

Emballasje- og logistikkløysingar

Neopor EPS 
Vartdal Plast var den første leverandøren av Neopor® isolasjonsplater i Noreg. Platene inneheld små grafittpartiklar som reflekterer varmestråling og gir materialet ei sølvgrå, skinande overflate. 

Materialet absorberer og reflekterer infraraude strålar som minkar varmeleiingsevna drastisk. Slik kan isolasjon laga av Neopor® vere 20 % tynnare enn standard isolasjon laga av Styropor®. Dette er grunnen til at moderne Neopor® eignar seg langt betre enn andre materiale til isolasjon. Fasadeisolering med 20 % betre isoleringsevne enn ordinær eps! Den grå isolasjonen vår er sjølvslukkande, fordi den inneheld polymerisk flammehemmar (PolyFR). Dette gjer at isolasjonen har betre branneigenskapar enn standard EPS og gir ein auka tryggleik når den brukast på byggeplass, til dømes under montering på eit tak.

Fasadeisolasjon av Neopor gir eit sunt og komfortabelt bumiljø. Ein sparer energi og unngår store temperatursvingingar og sprekker i utvendige overflater. Med bruk av Neopor® kan ein oppfylle dei auka krava i byggforskriftene utan å auke isolasjonstjukkelsen. Dette bidreg til betre logistikk og det vert mindre volum å handtere. Flate tak er svært utsette for høge termiske belastningar. Neopor® vernar taket mot desse påkjenningane og gir eit konsekvent høgt termisk vern.
 

Neopor 

Spesifikasjonar Standard Eining NE 60 NE 80 NE 150
Deklarert varmekonduktivitet λD NS 12667
el. NS 12939
W/mK 0,032 0,031 0,031
Trykkfastleik (Brotlast)
10% deformasjon korttid
NS 826 kN/m² 60 80 150
Langtidslast (Brukslast) 2%
krypdeformasjon etter 50 år
NS 1606 kN/m² 18 24 45
Fuktopptak, neddykka NS 12087 Vol% < 4 < 4 < 4
Bøyefastleik

NS 12089
Metode B

kN/m² > 50 > 50 > 50
Brannklasse     E E E

 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

DoP N60
DoP N80
DoP N150
EPD
 • Neopor N60

  Varenr: N60

  Neopor N60. Denne vert brukt m.a. til isolering av betongelement / konstruksjoner. Den toler 18 kn/m2 i langtidslast.
   

 • Neopor N80

  Varenr: N80

  Neopor N80. Denne vert brukt m.a. til isolering av enebolig / elementindustri. Den toler 25 kn/m2 i langtidslast. 25 KN tilsvarer litt over 2,5 tonn.

 • Neopor N150

  Varenr: N150

  Neopor N150. Denne vert brukt m.a. til isolering av industrigulv evt. tilbakefylling. Den toler 45 kn/m2 i langtidslast. 45 KN tilsvarer litt over 4,5 tonn.

 • VARTDAL ISOLASJONSKUTTER

  Varenr: SPC3014

  To-i-eitt-pakke for enklare kapping på byggeplass.