MAT

Emballasje- og logistikkløysingar

Vartdal XPS

Vartdal Plast sin markisolasjon frigir ikkje partiklar eller gassar som er skadelege for helsa. Plata sine forbrenningsprodukt tilsvarer forbrenningsprodukt frå tre når det gjeld utslepp. Markisolasjon har svært lågt fuktopptak og vert levert i ulike hardleikar. Den mest selde, XPS 250, vert brukt til dømes til markisolering rundt bustader. Den toler 90 KN pr. kvadratmeter i langtidslast. 90 KN tilsvarer litt over 9 tonn. Den kraftigaste plata vår er XPS 700. Den toler 250 KN pr. kvadratmeter i langtidslast og heile 700 KN pr. kvadratmeter i korttidslast. Den vert mest brukt til telesikring av tyngre fundament med høg belastning. All vår markisolasjon er gul.

Det vert verken brukt CFC- eller HCFC-sambindingar ved framstilling av markisolasjon. Hovudråstoffet polystyren er sliteplast, som kan smeltast og brukast som råstoff på nytt. Platene vert pakka mest mogleg miljøvenleg. Markisolasjon verken morknar eller rotnar. Han gir ikkje næring for mikrobar, og mikrobar kan heller ikkje samle seg inne i plata.
 
 
Eigenskapar xps-200 xps-250 xps-300 xps-400 xps-500

Trykkfastleik (kortvarig), kPa

200 250 300 400 500
Trykkfastleik (langvarig), kPa 90 120 130 180 225
Bøyefastleik, N/mm2 1 1 1 1 1
Vassoppsugingsevne ved nedsenkning, vol.% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Vasdampgjennomtrengelegheit, kg/(msPa)   1,6 x 10-12 1,5 x 10-12 1,5 x 10-12 1,5 x 10-12 1,5 x 10-12
Kapillaritet  0 0 0 0 0

Varmeleiingsevne λ10, nW/(mK)  
< 70 mm varmeleiingsevne (λD), W/(mK)
≥ 70 mm varmeleiingsevne (λD), W/(mK)

30...34
0,035
0,037
30...34
0,035
0,037
30...34
0,035
0,037
29...34
0,035
0,037
29...34
0,035
0,037
Tjukkleikstoleranse, mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
Breiddetoleranse, mm ±4 ±4 ±4 ±4 ±4
Lengdetoleranse, mm ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10
Varmeutviding, mm/(mK) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Dimensjonsstabilitet, % < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
Øvre brukstemperatur, oC 75 75 75 75 75
Øvre brukstemperatur (styrke < 10 %), oC 90 90 90 90 90
Brannklasse F F F F F
Antenningstemperatur, oC 300 300 300 300 300
Sjølvantenningstemperatur, oC 400 400 400 400 400

 

Dokumentasjon

Forhåndsvis eller last ned i PDF-format

 • Vartdal XPS 250

  Varenr: FL2505

  250 kvalitet - For telesikring og isolering av lette fundament, garasje, boder, støttemurar, terrassar o.l. Plastskruar for montering av isolasjonsplater mot vegg og tak 

 • Vartdal XPS 300

  Varenr: FL3005

  300 kvalitet - For telesikring av fundament, idrettsanlegg samt isolering av industrigolv, kjøle- og fryserom 

 • Vartdal XPS 400

  Varenr: FL4005

  400 kvalitet - For telesikring av fundament, veiar, jernbane, VA-anlegg o.l. 

 • Vartdal XPS 500

  Varenr: FI5005

  500 kvalitet - For telesikring av fundament, veiar, jernbane, og flyplassar. 

 • Vartdal XPS 700

  Varenr: FI7005

  700 kvalitet -For telesikring av tyngre fundament med høg trykkbelastning.
   

 • Foamlock - platelås

  Varenr: fc01

  Platelås av polypropylenplast som held platene på plass.

 • Vartdal XPS Underlagskloss 200X200MM

  Varenr: JA34

  Underlagskloss 20X200X200MM XPS
  Til stein- og betongheller 360stk