/
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Vartdal Plast-konsernet (Vartdal Plast) er innstilt på å drive sin virksomhet med integritet, i tråd med menneskerettighetene og med det formål å bidra til en bærekraftig utvikling.
 
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan selskaper håndterer disse forholdene. Vartdal Plast er omfattet av loven, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3. I tråd med åpenhetsloven § 5, publiserer derfor Vartdal Plast denne redegjørelsen av sine aktsomhetsvurderinger.
 
Redegjørelsen tar utgangspunkt i siste regnskapsår, det vil si perioden fra 1. januar – 31. desember 2022. Ettersom loven først trådte i kraft 1. juli 2022, vil imidlertid denne første redegjørelsen knytte seg til arbeid etter denne datoen. Selv om redegjørelsen tar utgangspunkt i siste regnskapsår, skal den også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Vartdal Plast ser det derfor som fornuftig å redegjøre noe for det videre arbeidet med aktsomhetsvurderingene i 2023, gitt den korte tiden siden lovens iverksettelse.

Ved å fylle ut skjemaet nedenfor får du tilgang til Vartdal Plast-konsernets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Last ned vår redegjørelse