/
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Vartdal Plastindustri AS (Vartdal Plastindustri) er innstilt på å drive sin virksomhet med integritet, i tråd med menneskerettighetene og med det formål å bidra til en bærekraftig utvikling.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan selskaper håndterer disse forholdene.
Vartdal Plastindustri er omfattet av loven, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3.
I tråd med åpenhetsloven § 5, publiserer derfor Vartdal Plastindustri denne redegjørelsen av sine aktsomhetsvurderinger.

Redegjørelsen tar utgangspunkt i siste regnskapsår, det vil si perioden fra 1. januar – 31. desember 2023.

Ved å fylle ut skjemaet nedenfor får du tilgang til Vartdal Plast-konsernets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Alternativt kan du sende din henvendelse til vartdal@vartdalplast.no.

*Publisert 28.06.2024

Last ned vår redegjørelse