Lette løysingar

reklamasjon

Du hjelper oss stort ved å fylle ut punkta nedanfor i reklamasjonsformularet. Dess meir utfyllande, dess raskare kan vi aksjonere. Mange takk for hjelpa, vi beklagar sterkt ulempene dette har medført for dykk

Alle felt som er markert med stjerne må fyllast ut - Reklamasjoner  ta kontakt på 700 48 300

Kort beskrivelse av feilen:* (Viktig å få rett informasjon om feilen, slik at vi kan behandle reklamasjonen på ein god og effektiv måte)

Her kan du legge ved inntil 4 bilder av feilen: (Hugs bilde av etikett/datostempling av produkt)

  • Bilde 1
  • Bilde 2
  • Bilde 3
  • Bilde 4