/
Bærekraft

EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) - ET BÆREKRAFTIG MATERIALE

Når man snakker om hvor bærekraftig et produkt er, må man se på egenskapene til produktet, fordelene det gir og hvilke konsekvenser det fører med seg i verdikjedene det hører til. EPS er et fantastisk materiale som faktisk består av 98 % luft og bare 2 % plast. Dette gir materialet unike egenskaper til å holde på temperatur (for eksempel inne i en fiskekasse) eller til å holde temperatur ute. Når man bygger hus er det viktig å isolere godt for å holde på temperaturen man genererer inne i huset, men også for å hindre at kald temperatur utenfra kommer inn i huset. 

Når EPS-kuler støpes inn i ulike former, kan de ferdige produktene brukes til mange ting.
 Det kan være en stor blokk som man etterpå skjærer ned til isolasjonsplater, formstøpte produkter som skal beskytte kostbare produkter (for eksempel møbler eller hvitevarer), og det kan sågar være innsiden på en sykkelhjelm som beskytter det mest dyrbare vi har.

EPS har en unik styrke i forhold til vekt, isolerer godt og er superenkelt å gjenvinne. Alle disse faktorene er grunnen til at EPS har vært et foretrukkent materiale i mange tiår.

BÆREKRAFT I PRAKSIS

Vartdal Plast ble grunnlagt av Jan Vartdal i 1961. Han var sjømann av yrke, men trivdes bedre på land. Likevel var det erfaringer fra fiskeri som førte han inn på tanken om å skape en bedre emballasje for fersk fisk. Han så at trekassene som ble brukt på den tiden hadde mange utfordringer. De var tunge, isolerte dårlig og var vanskelig å håndtere.
I samarbeid med BASF og Erlenbach utviklet han verdens første fiskekasse i 1965.

Denne innovasjonene skulle vise seg å være banebrytende og avgjørende for norsk eksport av fersk fisk.
Kasser av EPS er den foretrukne pakkemetoden for fersk fisk som fraktes i Norge og eksporteres/transporteres ut av landet til videreforedling. Med de unike egenskapene som EPS har, transporterer man mye fisk og lite emballasje. EPS-emballasjen utgjør faktisk bare rundt 2 % av den samlede vekten når fersk, norsk laks transporteres fra norske lakseslakterier til de store prosessanleggene i Europa.

Fokus på BÆREKRAFT I ALLE LEDD

Med produksjon i hele Norge og langs norskekysten er vi opptatt av å gjøre det vi kan for å minimere vår miljøpåvirkning. Vi har strenge miljøstyringsprosedyrer for produksjonen. Det å sikre effektiv bruk av naturressursene er en viktig del av miljøarbeidet vårt. Vi tar også ansvar for at produktene våre kan ta del i andre kretsløp etter bruk gjennom medlemskapet vårt i Grønt Punkt Norge AS. I samarbeid med blant andre Grønt Punkt Norge AS, har vi startet to anlegg for komprimering av EPS. Ved hjelp av vår returtransport samler vi inn EPS frå miljøstasjoner, avfallsmottak, fiskeindustrien og andre oppsamlingspunkt, og leverer til anleggene på Liadal og Biri der EPSen blir komprimert for gjenvinning. Vi sørger videre for at den komprimerte EPSen blir materialgjenvunnet som råstoff til nye plastprodukt. Dette er en av flere satsninger vi jobber med for å skape en enda mer bærekraftig fremtid.

KRETSLØPET TIL FISKEEMBALLASJE AV EPS

EPS fiskeemballasje blir i dag i stor grad gjenvunnet som en naturlig del av verdikjeden til de som driver med foredling av fersk fisk, både i Norge og i utlandet. Komprimert EPS-materiale blir brukt til nye plastprodukter, bla. isolasjonsplater. I illustrasjonen og filmen nedenfor får du et innblikk i hvordan dette gjøres.

Grønt punkt

Vartdal Plastindustri AS er medlem av Grønt Punkt. Vi vil at produktene våre skal bli til noe nytt etter bruk. Grønt Punkt legger til rette for at produktene våre får ta del i flere kretsløp – og at de gjennom dette etterlater seg så små fotspor som mulig i naturen.

ISO-sertifisert

Vartdal Plastindustri 9001 & 14001 som viser til vårt styringssystem vedr. kontroll på forurensning av ytre miljø og vårt kvalitetsstyringssystem.

Våre etiske retningslinjer.