/
/
VARTDAL LOOP

ET BÆREKRAFTIG VALG

Det blir stadig stilt strengere krav til klimafotavtrykket i byggematerialer og til emballasje. Gjennom produktserien VARTDAL LOOP® gir vi kundene våre muligheten til å ta et enda mer bærekraftig produktvalg. EPS er allerede et bærekraftig produkt gjennom de unike egenskapene som materialet har.

I VARTDAL LOOP® har vi tatt i bruk EPS-råstoff som har sitt opphav fra alternative råvarekilder. Helt i begynnelsen av produksjonsprosessen til råstoffet, erstattes fossil råvare med råvare fra resirkulert plast eller fra biomassebasert råvare, noe som fører til at den initielle klimabelastningen på produktene i serien blir vesentlig lavere enn sine fossile “tvillinger”. Råvarene som brukes er henholdsvis pyrolyseolje (fra kjemisk gjenvunnet konsumentplast) og biogass (fra mat-, landbruks- og skogsavfall). Den fissile råvaren (nafta), som vanligvis brukes for å produsere polystyren, erstattes av disse råvarekildene. Videre fordeles råvaren videre i produksjonskjeden etter massebalanseprinsippet.  

PRODUKTER I PRODUKTSERIEN VARTDAL LOOP®

VARTDAL RINGMUR LOOP
VARTDAL VEGGYSTEM LOOP
VARTDAL BIOPOR
VARTDALKASSEN LOOP
VARTDAL BIOBOKS

ISOLASJONSPLATER MED ET VESENTLIG LAVERE KLIMAFOTAVTRYKK

Vårt siste produkt i produktserien VARTDAL LOOP® er isolasjonsplatene VARTDAL BIOPOR ® HVIT og VARTDAL BIOPOR® GRÅ. Disse isolasjonsplatene er laget av EPS-råstoff som bruker biogass som råvare. Dette fører til at klimafotavtrykket i produksjonsfasen til produktene (A1-A3) blir kraftig redusert. Konsekvensen er at man nå kan få EPS-isolasjon til byggeprosjekter som vesentlig er med på å stette klimakravene til selv de mest krevende miljøprosjektene.

VI SLUTTER ALDRI Å JAKTE PÅ GODE OG BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

Filmen ovenfor ble publisert i begynnelsen av 2021 og var starten på VARTDAL LOOP®, men for oss er dette bare begynnelsen. 

Vi skal gjøre vårt beste for å tilby dere gode og bærekraftige løsninger i årene som kommer. Ved å samle inn EPS gjennom 100% VARTDAL PLAST er målet å ta denne EPSen tilbake som ny råvare for produkter innenfor alle våre produktområder i produktserien VARTDAL LOOP®.
– Fremtiden er sirkulær