/
/
/
Liadal

LIADAL

På Liadal ligger vårt hovedanlegg for komprimering av EPS for gjenvinning, 100% VARTDAL PLAST.
Vi startet opp dette arbeidet allerede i 2020 og har etter hvert blitt Norges største innsamler av ekspandert polystyren (EPS).
Målet vårt med denne satsningen er å bidra til den viktige jobben med å øke bruken av resirkulert materiale i våre produkter.
Inn til anlegget på Liadal transporteres brukt EPS, både ukomprimert og komprimert, og fra anlegget kjører vi ut fulle biler/containere med EPS klar til å gjenvinnes tilbake til nye plastprodukter. Dette er et viktig bidrag til sirkulærøkonomien.

Adresse:
Liadalsvegen 789, 6152 Ørsta