/
/
Vartdal Plast og Cermaq styrker samarbeidet

Vartdal Plast og Cermaq styrker samarbeidet

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent.

Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner. Som et ledd i å styrke dette gode samarbeidet, har Cermaq og Vartdal Plast inngått en samarbeidsavtale der Vartdal Plast tar over hovedansvaret for driften av kassefabrikken i Steigen. Samarbeidet åpner opp for at Cermaq kan videreutvikle sin emballasje i Steigen ved å ta i bruk råstoff fra resirkulert plast, og gjennom dette bidra ytterligere til den sirkulære økonomien.

«Vi ønsker å ha med oss en solid partner med lang erfaring fra produksjon og utvikling av EPS-emballasje, og Vartdal Plast er for oss en naturlig samarbeidspartner for å sikre god drift og utvikling av fremtidsrettede og klimavennlige løsninger med fokus på sirkulære råvarer», sier Snorre Jonassen, Regiondirektør Nordland for Cermaq.
Cermaq globalt har forpliktet seg til å kutte 35 prosent av klimautslippene innen 2030. Cermaq Norge jobber derfor blant annet med å elektrifisere anlegg og oppgradere arbeids- og servicebåter til batteridrift for å redusere klimautslipp. I tillegg setter Cermaq mål og tiltak for underleverandører – fra fôrproduksjon til transport.
«Å kunne tilby emballasje laget av sirkulære råvarer vil ha stor betydning for de totale klimautslippene i verdikjeden og har et potensiale til å redusere CO₂ utslippet i kasseproduksjonen med rundt 50%», sier Jonassen

Vartdal Plast har markert seg som en ledende aktør når det gjelder innsamling av EPS (isopor på folkemunne) for gjenvinning. I tillegg har selskapet allerede lansert sine første produkter av råstoff laget av 100 % resirkulert plast, og selskapet har et tydelig fokus på å utvikle sirkulære løsninger i produktserien VARTDAL LOOP.

«Vi er glade for tilliten Cermaq viser oss og vi gleder oss til å fortsette dette gode samarbeidet med en fremoverlent og kompetent samarbeidspartner», sier Jan Endre Vartdal, daglig leder i Vartdal Plast-konsernet.

Last ned pressemeldingen her

Til venstre: Jan Endre Vartdal, daglig leder i Vartdal Plast. Til høyre: Snorre Jonassen, Regiondirektør i Cermaq. Foto: Vartdal Plast/Mediaveien.