/
/
TILBEHØR ISOLA RADONSPERRE 400

TILBEHØR ISOLA RADONSPERRE 400

STYROPOR        
SpesifikasjonerStandardEnhetSE 60SE 80SE 100SE 150SE 200SE 300
Deklarert varmekonduktivitet λDNS 12667W/mK0,0410,0380,0370,0350,0340,033
el. NS 12939
Trykkfasthet (Bruddlast)NS 826kN/m²6080100150200300
10% deformasjon korttid
Langtidslast (Brukslast) 2%NS 1606kN/m²182430456090
Krypdeformasjon etter 50 år
Fuktopptak, nedsenketNS 12087Vol%< 4< 4< 4< 4< 4< 4
BøyefasthetNS 12089kN/m²> 50> 50> 50> 50> 50> 50
Metode B
Brannklasse  FFFFFF
NEOPOR     
SpesifikasjonerStandardEnhetNE 60NE 80NE 150
Deklarert varmekonduktivitet λDNS 12667W/mK0,0320,0310,031
el. NS 12939
Trykkfasthet (Bruddlast)NS 826kN/m²6080150
10% deformasjon korttid
Langtidslast (Brukslast) 2%NS 1606kN/m²182445
Krypdeformasjon etter 50 år
Fuktopptak, nedsenketNS 12087Vol%< 4< 4< 4
BøyefasthetNS 12089kN/m²> 50> 50> 50
Metode B
Brannklasse  EEE
VARTDAL XPS    
EgenskaperXPS200XPS300XPS400XPS500
Trykkfasthet (kortvarig), kPa200300400500
Trykkfasthet (langvarig), kPa90140180210
Bøyefasthet, N/mm21111
Vannoppsugingsevne ved nedsenkning, vol.%0,10,10,10,1
Vanndampgjennomtrenging, kg/(msPa)  1,5 x 10-121,5 x 10-121,5 x 10-121,5 x 10-12
Kapillaritet 0000
Varmeledningsevne       
40 mm varmeledningsevne (λD), W/(mK)    
50 mm varmeledningsevne (λD), W/(mK)0,0330,0330,0330,033
60 mm varmeledningsevne (λD), W/(mK)0,0330,0330,0330,033
70 mm varmeledningsevne (λD), W/(mK)0,0350,0350,0350,035
80 mm varmeledningsevne (λD), W/(mK)0,0350,0350,0350,035
100 mm varmeledningsevne (λD), W/(mK)0,0370,0370,0370,037
120 mm varmeledningsevne (λD), W/(mK)0,0370,0370,0370,037
 0,0380,0380,0380,038
Tykkelsetoleranse, mm±2±2±2±2
Breddetoleranse, mm±4±4±4±4
Lengdetoleranse, mm± 10± 10± 10± 10
Varmeutvidelse, mm/(mK)0,070,070,070,07
Dimensjonsstabilitet, %< 0,3< 0,3< 0,3< 0,3
Øvre brukstemperatur, oC75757575
Øvre brukstemperatur (styrke < 10 %), oC90909090
BrannklasseFFFF
Antenningstemperatur, oC300300300300
Selvantenningstemperatur, oC400400400400