Lette løysingar

PRODUKTOMRÅDE

Vi har løysingar for
bygg, mat og industri

 

Vi har produsert isolasjonsmateriell  og fiskekasser av Styropor (EPS) sidan tidleg på 1960-talet. Gjennom desse åra har vi opparbeidd solid kompetanse på produksjon og bruk av Styropor (EPS) til både emballering og isolasjon og konstruksjon . Vi fokuserer på utvikling av nye produkt der vi utnyttar Styropor sine unike isolasjonsevner og fleksibilitet i kombinasjon med tilleggsprodukt, der det er hensiktmessig, for å kunne tilby komplette løysingar for våre kundar. Alle produkta våre er underlagde interne eller eksterne kvalitetsrutinar, gjennom CE-merking eller NBI Teknisk Godkjenning.

 

BYGG

Vi har eit breitt produktsortiment for konstruksjon og isolasjon. Vi kan levere produkt for fundament, grunn, golv, vegg og tak.

Sjå produkt

MAT

Det heile starta med ei fiskekasse i 1965, men mykje har skjedd sidan det. Vi har no eit breitt sortiment av produkt for transport og forvaring av næringsmiddel.

Sjå produkt

INDUSTRI

Vi har gjennom mange år utvikla nye produkt i EPS saman med våre kundar. Vi kan tilby både formstøypte og formskjerte produkt. Med eit material som er stabilt, lett og fleksibelt, og kan dekke behov i mange ulike bransjar.

Sjå produkt